Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Cho các điểm trên hình vẽ. 

Xác định tọa độ của A, B, C, D, E.

 

Bài 2: Cho các điểm \(A(2;-2); B(1;1); C(-3;2).\)

Đánh dấu vị trí các điểm A, B, C và các điểm \(A';B';C'\)  đối xứng thứ tự với A, B, C qua trục Oy. Xác định tọa độ của \(A';B';C'\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Quan sát hình vẽ để xác định tọa đọ các điểm

+) Hai điểm đối xứng nhau qua trục Oy có hoành độ đối nhau và tung độ bằng nhau

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Ta có: \(\eqalign{& A\left( {0;3} \right);B\left( {3;2} \right);C\left( { - 4; - 2} \right)  \cr & D\left( {5;0} \right);E\left( {0; - 3} \right) \cr} \)

Bài 2:

\(A'\left( { - 2; - 2} \right);B'\left( { - 1;1} \right);C'\left( {3;2} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí