Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Một tập hợp A bằng \(\{0;3;6\}\) .Viết tập hợp các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là phần tử của A

Bài 2. Có bao nhiêu số có ba chữ số ? 

Bài 3. Dùng hai chữ số La Mã : I và X , hãy viết tập hợp tất cả các số La Mã được ghi bằng cả hai chữ số I và X.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Chọn ra 2 phần tử của A để lập số có 2 chữ số thỏa mãn đề bài (lưu ý hai chữ số có thể trùng nhau)

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các số thỏa mãn đề bài là : \(B= \{30;36;60;63;33;66\}\) 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 1 đến 999, đếm các số từ 1 đến 99.

Từ đó suy ra số các số có ba chữ số.

Lời giải chi tiết:

Từ 1 đến 999 có 999 số tự nhiên, từ 1 đến 99 có 99 số.

Vậy số các số có ba chữ số là: \(999-99=900\) số.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng cách ghi số La Mã.

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các số La Mã thỏa mãn đề bài là:

A ={IX;XI;XII;XIII;XIX;XXI;XXII;XXIII;XXIX;XXXI;XXXII;XXXIII }

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí