Bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1


Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Đề bài

Dùng ba chữ số \(0, 1, 2\), hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hướng dẫn: Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác \(0.\) Do đó chữ số hàng trăm chỉ có thể là \(1\) hoặc \(2.\)

Hãy viết tất cả các chữ số có chữ số hàng trăm là \(1\) và các chữ số còn lại là \(0\) và \(2\); rồi viết tất cả các số có chữ số hàng trăm là \(2\) và các chữ số còn lại là \(0\) và \(1.\)

Lời giải chi tiết

Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác \(0.\) 

Trong ba chữ số \(0,1,2\) chữ số hàng trăm có thể là \(1\) hoặc \(2\).

Chọn \(1\) là chữ số hàng trăm, ta được các số \(102;120\).

Chọn \(2\) là chữ số hàng trăm, ta được các số \(201;210\). 

Như vậy, dùng ba chữ số \(0,1,2\), ta viết được các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là \(102;120;201;210\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 262 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí