Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8, 9 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8, 9 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho điểm B thuộc đoạn thẳng AC, biết AB = 3cm, AC = 7cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho B nằm giữa hai điểm A và C, C nằm giữa hai điểm B và D biết rằng: AC = 5cm; BC = 3cm và AD = 7cm.

Chứng tỏ rằng: AB = CD.

Phương pháp giải:

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì MA và MB là hai tia đối nhau

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì AM và AB là hai tia trùng nhau

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Vì B nằm giữa hai điểm A và C nên:

\(AB + BC = AC\)

\(3 + BC = 7\)

\(BC = 7 - 3 = 4\) (cm)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

Vì B nằm giữa hai điểm A và C

Ta có: \(AB + BC = AC\)

\(AB + 3 = 5\)

\(AB = 5 - 3 = 2\) (cm)

Và khi đó BA và BC là hai tia đối nhau (1)

Mặt khác vì C nằm giữa hai điểm B và D nên BC và BD là hai tia trùng nhau (2)

Từ (1) và (2) ⇒ BA và BD là hai tia đối nhau nên B nằm giữa hai điểm A và D ta có:

\(AB + BD = AD\)

\(2 + BD = 7\)

\(BD = 7 - 2 = 5\)

Lại có C nằm giữa hai điểm B và D

\(BC + CD  =BD\)

\(3 + CD = 5\)

\(CD = 5 - 3 = 2\) (cm)

Vậy \(AB = CD = 2\) (cm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.