Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

Bình chọn:
3.4 trên 26 phiếu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ:

Tháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng : để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan