Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ:

Tháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng : để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.


Bình chọn:
4.1 trên 120 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài