Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Bài C8 trang 148 SGK Vật lí 9 Bài C8 trang 148 SGK Vật lí 9

Giải bài C8 trang 148 SGK Vật lí 9. Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng

Xem chi tiết
Bài C9 trang 148 SGK Vật lí 9 Bài C9 trang 148 SGK Vật lí 9

Giải bài C9 trang 148 SGK Vật lí 9. Bố mẹ thường khuyên

Xem chi tiết
Bài C10 trang 148 SGK Vật lí 9 Bài C10 trang 148 SGK Vật lí 9

Giải bài C10 trang 148 SGK Vật lí 9. Tại sao về mùa đông nên mặc quần áo màu tối,

Xem chi tiết
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

1. Chuẩn bị a) Dụng cụ...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Vật lí 9. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước...

Xem chi tiết
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 151 SGK Vật lí 9. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước một thấu kính đều...

Xem chi tiết
Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 151 SGK Vật lí 9. Kính lúp là dụng cụ dùng để làm gì?

Xem chi tiết
Bài 17 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 17 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 17 trang 151 SGK Vật lí 9. Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí vào nước...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 18 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 18 trang 152 SGK Vật lí 9. Đặt một vật sáng có dạng chữ L...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 19 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 19 trang 152 SGK Vật lí 9. Vật kính của loại máy ảnh trên hình ...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 21 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 21 trang 152 SGK Vật lí 9. Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4 để thành câu có nội dung đúng...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9. Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9. Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9. Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9. a) Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì?

Xem chi tiết
Bài 26 trang 152 SGK Vật lí 9 Bài 26 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 26 trang 152 SGK Vật lí 9. Có một căn nhà trồng các chậu cây cảnh dưới một giàn hoa rậm rạp...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất