CHƯƠNG III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Bài C6 trang 147 sgk vật lý 9 Bài C6 trang 147 sgk vật lý 9

Giải bài C6 trang 147 SGK Vật lí 9. Hãy kể một số dụng cụ chạy bằng pin Mặt Trời

Xem chi tiết
Bài C7 trang 148 sgk vật lý 9 Bài C7 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C7 trang 148 SGK Vật lí 9. Muốn cho pin Mặt Trời phát điện phải

Xem chi tiết
Bài C8 trang 148 sgk vật lý 9 Bài C8 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C8 trang 148 SGK Vật lí 9. Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng

Xem chi tiết
Bài C9 trang 148 sgk vật lý 9 Bài C9 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C9 trang 148 SGK Vật lí 9. Bố mẹ thường khuyên

Xem chi tiết
Bài C10 trang 148 sgk vật lý 9 Bài C10 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C10 trang 148 SGK Vật lí 9. Tại sao về mùa đông nên mặc quần áo màu tối,

Xem chi tiết
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

1. Chuẩn bị a) Dụng cụ...

Xem chi tiết
Mục 1 trang 150 SGK Vật lí 9 Mục 1 trang 150 SGK Vật lí 9

Trả lời mục 1 trang 150 SGK Vật lí 9

Xem chi tiết
Mục 2 trang 150 SGK Vật lí 9 Mục 2 trang 150 SGK Vật lí 9

Trả lời mục 2 trang 150 SGK Vật lí 9.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 1 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 1 trang 151 SGK Vật lí 9. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 2 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 2 trang 151 SGK Vật lí 9. Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 3 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 3 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 4 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 4 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 5 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 5 trang 151 SGK Vật lí 9. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa là thấu kính gì?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 6 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 6 trang 151 SGK Vật lí 9. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước một thấu kính đều...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 7 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 7 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 8 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 8 trang 151 SGK Vật lí 9. Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 9 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 9 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 10 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 10 trang 151 SGK Vật lí 9. Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật cận thị.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 11 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 11 trang 151 SGK Vật lí 9. Kính lúp là dụng cụ dùng để làm gì?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 151 SGK Vật lí 9 Bài 12 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 12 trang 151 SGK Vật lí 9. Hãy nêu một ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và hai ví dụ về cách tạo ra ánh sáng đỏ.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài