CHƯƠNG III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Bài C3 trang 131 SGK Vật lí 9 Bài C3 trang 131 SGK Vật lí 9

Giải bài C3 trang 131 SGK Vật lí 9. Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì ?

Xem chi tiết
Bài C4 trang 131 sgk vật lý 9 Bài C4 trang 131 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 131 SGK Vật lí 9. Vẽ ảnh của vật AB qua kính cận

Xem chi tiết
Bài C5 trang 132 sgk vật lý 9 Bài C5 trang 132 sgk vật lý 9

Giải bài C5 trang 132 SGK Vật lí 9. Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 132 sgk vật lý 9 Bài C6 trang 132 sgk vật lý 9

Giải bài C6 trang 132 SGK Vật lí 9. Vẽ ảnh của vật AB qua kính lão ở hỉnh 49.2 SGK

Xem chi tiết
Bài C7 trang 132 sgk vật lý 9 Bài C7 trang 132 sgk vật lý 9

Giải bài C7 trang 132 SGK Vật lí 9. Hãy tìm cách kiểm tra xem kính

Xem chi tiết
Bài C8 trang 132 sgk vật lý 9 Bài C8 trang 132 sgk vật lý 9

Giải bài C8 trang 132 SGK Vật lí 9. Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận

Xem chi tiết
Bài C1 trang 133 sgk vật lý 9 Bài C1 trang 133 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 133 SGK Vật lí 9. Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn ?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 133 sgk vật lý 9 Bài C2 trang 133 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 133 SGK Vật lí 9. Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 134 sgk vật lý 9 Bài C3 trang 134 sgk vật lý 9

Giải bài C3 trang 134 SGK Vật lí 9. Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?

Xem chi tiết
Bài C4 trang 134 sgk vật lý 9 Bài C4 trang 134 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 134 SGK Vật lí 9. Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

Xem chi tiết
Bài C5 trang 134 sgk vật lý 9 Bài C5 trang 134 sgk vật lý 9

Giải bài C5 trang 134 SGK Vật lí 9. Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống

Xem chi tiết
Bài 1 trang 135 sgk vật lý 9. Bài 1 trang 135 sgk vật lý 9.

Giải bài 1 trang 135 SGK Vật lí 9. Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8 cm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 135 sgk vật lý 9. Bài 2 trang 135 sgk vật lý 9.

Giải bài 2 trang 135 SGK Vật lí 9. Một vật sáng AB có dạng mũi tên

Xem chi tiết
Bài 3 trang 136 sgk vật lý 9 Bài 3 trang 136 sgk vật lý 9

Giải bài 3 trang 136 SGK Vật lí 9. Hòa bị cận thị có điểm cực viễn...

Xem chi tiết
Bài C1 trang 137 sgk vật lý 9 Bài C1 trang 137 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 137 SGK Vật lí 9. Ta thu được ánh sáng màu gì khi làm thí nghiệm sau ?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 138 sgk vật lý 9 Bài C2 trang 138 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 138 SGK Vật lí 9. Hãy thử giải thích kết quả trên.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 138 sgk vật lý 9 Bài C3 trang 138 sgk vật lý 9

Giải bài C3 trang 138 SGK Vật lí 9. Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy

Xem chi tiết
Bài C4 trang 138 sgk vật lý 9 Bài C4 trang 138 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 138 SGK Vật lí 9. Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các

Xem chi tiết
Bài C1 trang 139 sgk vật lý 9 Bài C1 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 139 SGK Vật lí 9. Hãy mô tả màu sắc của dải ánh sáng nhiều màu trong thí nghiệm 1 SGK.

Xem chi tiết
Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9 Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 139 SGK Vật lí 9. Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài