CHƯƠNG III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Bài C7 trang 115 sgk vật lí 9 Bài C7 trang 115 sgk vật lí 9

Giải bài C7 trang 115 SGK Vật lí 9. Trên hình 42.6

Xem chi tiết
Bài C8 trang 115 sgk vật lí 9 Bài C8 trang 115 sgk vật lí 9

Giải bài C8 trang 115 SGK Vật lí 9. Trả lời câu hỏi Kiên nêu ra ở phần mở bài?

Xem chi tiết
Bài C1 trang 116 sgk vật lí 9. Bài C1 trang 116 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 116 SGK Vật lí 9. Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính.

Xem chi tiết
Bài C2 trang 116 sgk vật lí 9. Bài C2 trang 116 sgk vật lí 9.

Giải bài C2 trang 116 SGK Vật lí 9. Dịch vật vào gần thấu kính hơn.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 116 sgk vật lí 9 Bài C3 trang 116 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 116 SGK Vật lí 9. Hãy chứng minh rằng :

Xem chi tiết
Bài C4 trang 117 sgk vật lí 9 Bài C4 trang 117 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 117 SGK Vật lí 9. Hãy dựng ảnh S' của điểm sáng S trên hình 43.3

Xem chi tiết
Bài C5 trang 117 sgk vật lí 9 Bài C5 trang 117 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 117 SGK Vật lí 9. Vật sáng AB được đặt vuông góc

Xem chi tiết
Bài C6 trang 118 sgk vật lí 9 Bài C6 trang 118 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 118 SGK Vật lí 9. Vận dụng kiến thức hình học

Xem chi tiết
Bài C7 trang 118 sgk vật lí 9 Bài C7 trang 118 sgk vật lí 9

Giải bài C7 trang 118 SGK Vật lí 9. Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài?

Xem chi tiết
Bài C1 trang 119 sgk vật lí 9. Bài C1 trang 119 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 119 SGK Vật lí 9. Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ

Xem chi tiết
Bài C2 trang 119 sgk vật lí 9. Bài C2 trang 119 sgk vật lí 9.

Giải bài C2 trang 119 SGK Vật lí 9. Độ dày phần rìa so với phần giữa

Xem chi tiết
Bài C3 trang 119 sgk vật lí 9. Bài C3 trang 119 sgk vật lí 9.

Giải bài C3 trang 119 SGK Vật lí 9. Chùm tia ló có đặc điểm ...

Xem chi tiết
Bài C4 trang 120 sgk vật lí 9. Bài C4 trang 120 sgk vật lí 9.

Giải bài C4 trang 120 SGK Vật lí 9. Quan sát lại thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài C5 trang 120 sgk vật lí 9. Bài C5 trang 120 sgk vật lí 9.

Giải bài C5 trang 120 SGK Vật lí 9. Quan sát lại thí nghiệm ..

Xem chi tiết
Bài C6 trang 120 sgk vật lí 9. Bài C6 trang 120 sgk vật lí 9.

Giải bài C6 trang 120 SGK Vật lí 9. Hãy biểu diễn chùm tia tới

Xem chi tiết
Bài C7 trang 121 sgk vật lí 9. Bài C7 trang 121 sgk vật lí 9.

Giải bài C7 trang 121 SGK Vật lí 9. Hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì

Xem chi tiết
Bài C8 trang 121 sgk vật lí 9. Bài C8 trang 121 sgk vật lí 9.

Giải bài C8 trang 121 SGK Vật lí 9. Trong tay em có một kính cận thị.

Xem chi tiết
Bài C9 trang 121 sgk vật lí 9. Bài C9 trang 121 sgk vật lí 9.

Giải bài C9 trang 121 SGK Vật lí 9. Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.

Xem chi tiết
Bài C1 trang 122 sgk vật lí 9 Bài C1 trang 122 sgk vật lí 9

Giải bài C1 trang 122 SGK Vật lí 9. Hãy làm thí nghiệm...

Xem chi tiết
Bài C2 trang 122 sgk vật lí 9 Bài C2 trang 122 sgk vật lí 9

Giải bài C2 trang 122 SGK Vật lí 9. Làm thế nào để quan sát được ảnh..

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài