CHƯƠNG III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Chương 3 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 108 sgk vật lí 9. Bài 1 trang 108 sgk vật lí 9.

Giải bài 1 trang 108 SGK Vật lí 9. Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng...

Xem chi tiết
Bài C1 trang 109 sgk vật lí 9. Bài C1 trang 109 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 109 SGK Vật lí 9. Hãy cho biết tia khúc xạ

Xem chi tiết
Bài C2 trang 109 SGK Vật lí 9 Bài C2 trang 109 SGK Vật lí 9

Giải bài C2 trang 109 SGK Vật lí 9. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra

Xem chi tiết
Bài C3 trang 109 sgk vật lí 9 Bài C3 trang 109 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 109 SGK Vật lí 9. Hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ.

Xem chi tiết
Bài C4 trang 109 sgk vật lí 9 Bài C4 trang 109 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 109 SGK Vật lí 9. Kết luận trên còn đúng trong trường hợp tia sang truyền từ nước sang không khí...

Xem chi tiết
Bài C5 trang 110 sgk vật lí 9 Bài C5 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 110 SGK Vật lí 9. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài C6 trang 110 sgk vật lí 9 Bài C6 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 110 SGK Vật lí 9. Nhận xét đường truyền của tia sáng

Xem chi tiết
Bài C7 trang 110 sgk vật lí 9 Bài C7 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C7 trang 110 SGK Vật lí 9. Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

Xem chi tiết
Bài C8 trang 110 sgk vật lí 9 Bài C8 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C8 trang 110 SGK Vật lí 9. Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài.

Xem chi tiết
Bài C1 trang 111 -sgk vật lí 9 Bài C1 trang 111 -sgk vật lí 9

Giải bài C1 trang 111 SGK Vật lí 9. Chứng minh rằng đường nối các vị trí

Xem chi tiết
Bài C2 trang 111 -sgk vật lí 9 Bài C2 trang 111 -sgk vật lí 9

Giải bài C2 trang 111 SGK Vật lí 9. Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng

Xem chi tiết
Bài C3 trang 112 - sgk vật lí 9 Bài C3 trang 112 - sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 112 SGK Vật lí 9. Trên hình 41.2 cho biết M

Xem chi tiết
Bài C4 trang 112 - sgk vật lí 9 Bài C4 trang 112 - sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 112 SGK Vật lí 9. Ở hình 41.3, SI là tia tới.

Xem chi tiết
Bài C1 trang 113 sgk vật lí 9 Bài C1 trang 113 sgk vật lí 9

Giải bài C1 trang 113 SGK Vật lí 9. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính

Xem chi tiết
Bài C2 trang 113 sgk vật lí 9 Bài C2 trang 113 sgk vật lí 9

Giải bài C2 trang 113 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ ra tia tới, tia ló

Xem chi tiết
Bài C3 trang 114 sgk vật lí 9 Bài C3 trang 114 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 114 SGK Vật lí 9. Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa

Xem chi tiết
Bài C4 trang 114 sgk vật lí 9 Bài C4 trang 114 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 114 SGK Vật lí 9. Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết,

Xem chi tiết
Bài C5 trang 114 sgk vật lí 9 Bài C5 trang 114 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 114 SGK Vật lí 9. Quan sát lại thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài C6 trang 114 sgk vật lí 9 Bài C6 trang 114 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 114 SGK Vật lí 9. Vẫn thí nghiệm trên ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài