Chương II. Vẽ kĩ thuật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 8. Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Hình 8.1 biểu diễn hình dáng và kích thước của một chiếc bàn. Em hãy mô tả chiếc bàn đó. Trong quá trình mô tả, em có gặp khó khăn gì không? Hãy quan sát và cho biết trên các Hình 8.2 a, b, c, d thể hiện hoạt động gì và liên quan như thế nào đến bản vẽ kĩ thuật.

Xem lời giải

Bài 9. Hình chiếu vuông góc

Hình 9.1 thể hiện một vật thể bằng hình vẽ và đoạn văn kế bên cũng mô tả vật thể đó bằng lời, em có nhận xét gì về hai cách mô tả đó? Từ Hình 9.2 đến Hình 9.5 mô tả nội dung của phương pháp chiếu góc thứ nhất. Hãy quan sát các hình đó và sắp xếp lại các đoạn văn sau theo đúng thứ tự:

Xem lời giải

Bài 10. Hình cắt và mặt cắt

Hình 10.1 a, b cùng biểu diễn một vật thể, hãy cho biết sự khác nhau của hai hình này. Quan sát Hình 10.2 và sắp xếp trình tự các hình a, b, c, d, e, g theo đúng trình tự hình thành mặt cắt, hình cắt ở trên.

Xem lời giải

Bài 11. Hình chiếu trục đo

Hai hình trên cùng biểu diễn một vật thể. Hãy cho biết các biểu diễn nào giúp người xem dễ hình dung về hình dạng của vật thể hơn?

Xem lời giải

Bài 12. Hình chiếu phối cảnh

Hai hình vẽ trên cùng mô tả một ngôi nhà. Em hãy quan sát và nêu sự khác nhau của hai hình, hình nào giống với thực tế hơn. Tại sao?

Xem lời giải

Bài 13. Biểu diễn quy ước ren

Quan sát và cho biết trong Hình 13.1 khi tay quay ở phía trên quay, tấm gỗ ở phía dưới sẽ chuyển động như thế nào. Em hãy giải thích về điều đó.

Xem lời giải

Bài 14. Bản vẽ cơ khí

Em hãy cho biết biết vẽ trên Hình 14.1 có những thông tin gì.

Xem lời giải

Bài 15. Bản vẽ xây dựng

Em hãy đọc bản vẽ mặt bằng ở Hình 15.1 và cho biết các nội dung của bản vẽ. Số phòng, chức năng, kích thước và trang thiết bị mỗi phòng.

Xem lời giải

Bài 16. Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính

Hình 16.1a mô tả một người đang lập bản vẽ kĩ thuật bằng tay, Hình 16.1b là một người lập bản vẽ bằng máy tính. Theo em, mỗi người cần trang bị những gì?

Xem lời giải