Chương I. Đại cương về công nghệ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Công nghệ và đời sống

Quan sát Hình 1.1 em hãy kể tên một số sản phẩm công nghệ có trong hình; Mô tả vai trò của sản phẩm công nghệ đối với đời sống con người. Quan sát Hình 1.2 em hãy cho biết phát minh nổi bật tương ứng với ba nhà khoa học dưới đây.

Xem lời giải

Bài 2. Hệ thống kĩ thuật

Quan sát hình 2.1 và cho biết nguyên lý làm việc của mạch điều khiển tự động bật/tắt đèn theo ánh sáng môi trường uan sát hình 2.2 và cho biết đầu vào, đầu ra và bộ phận xử lý trong hệ thống kĩ thuật cảnh báo cháy là những thiết bị nào? Để hệ thống cảnh báo cháy hoạt động có cần tất cả tín hiệu đầu vào hay không

Xem lời giải

Bài 3. Công nghệ phổ biến

Quan sát và cho biết hình 3.1 mô tả công nghệ nào; hãy liệt kê các sản phẩm của công nghệ đó mà em biết; hãy kể tên một số công nghệ khác mà em biết Quan sát hình 3.2 và cho biết nhiệt độ cần thiết của lò cao để luyện gang – thép bằng bao nhiêu Quan sát hình 3.3 và cho biết công nghệ đúc sử dụng trong hình a,b thuộc loại nào. Hãy mô tả nguyên lý đúc của mỗi công nghệ đó

Xem lời giải

Bài 4. Một số công nghệ mới

Quan sát và cho biết hình 4.1 mô tả công nghệ nào; Em hãy kể tên một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ đó; em hãy kể tên một số công nghệ mới mà em biết Quan sát hình 4.2 và cho biết công nghệ nano có thể ứng dụng trong những sản phẩm nào

Xem lời giải

Bài 5. Đánh giá công nghệ

Nếu được sự lựa chọn một trong hai loại đèn trong hình 5.1, em sẽ chọn loại đèn nào? Hãy giải thích sự lựa chọn của em Đánh giá quạt trần và quạt dây ở hình 5.4 để lựa chọn loại quạt phù hợp với phòng ngủ và phòng khách của gia đình

Xem lời giải

Bài 6. Cách mạng công nghiệp

Quan sát hình 6.1 em hãy lựa chọn thuật ngữ ứng với các hình đại diện của mỗi cuộc cách mạng công nghiệp. Em hãy cho biết trong những điều kiện nào thì sẽ diễn ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Theo em, sự ra đời của động cơ hơi nước đã tác động đến sản xuất và đời sống như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7. Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ

Hãy quan sát và cho biết những người làm trong hình 7.1 làm nghề gì và thuộc lĩnh vực nào. Suy nghĩ về bản thân và cho biết em sẽ chọn ngành nghề nào. Hãy giải thích về sự lựa chọn đó. Kể tên một số ngành cơ khí mà em biết Tóm tắt các thông tin về yêu cầu của các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí. Hãy đánh giá mức độ đáp ứng của bản thân với yêu cầu đó trên các phương diện năng lực, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp

Xem lời giải