Công nghệ trồng trọt

Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt

Trồng trọt ở Việt Nam có vai trò và triển vọng gì trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0? Quan sát và nêu vai trò của các sản phẩm trồng trọt trong Hình 1.1

Xem lời giải

Bài 2. Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Các nhóm cây trồng phổ biến được phân loại như thế nào? Những yếu tố chính trong trồng trọt là gì? Chúng có mối liên hệ như thế nào đối với cây trồng?

Xem lời giải

Bài 3. Giới thiệu về đất trồng

Đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào? Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính? Tìm hiểu về các loại đất trồng phổ biến ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 4. Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng

Thế nào là đất chua, đất mặn và đất bạc màu? Nguyên nhân nào là cho đất bị chua, bị mặn, bị bạc màu? Cần làm gì để cải tạo các loại đất đó? Hãy tìm hiểu và kể tên một số loại cây trồng phù hợp với từng loại đất theo thành phần cơ giới (đất cát, đất thịt, đất sét)

Xem lời giải

Bài 5. Giá thể cây trồng

Giá thể trồng cây là gì? Chúng được sản xuất như thế nào? Việc sử dụng giá thể trồng cây trong trồng trọt có ý nghĩa như thế nào? Giá thể là gì? Dùng giá thể trồng cây có lợi ích gì?(2)

Xem lời giải

Ôn tập chương II

Trình bày khái niệm, thành phần và tính chất của đất trồng. Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng và cải tạo đất chua, đất mặn và đất bạc màu.

Xem lời giải

Bài 7. Giới thiệu về phân bón

Phân bón là gì? Phân bón có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Các loại phân bón có đặc điểm gì giống và khác nhau? Sử dụng internet, sách, báo... để tìm hiểu về phân bón lá và vai trò của phân bón lá đối với cây trồng.

Xem lời giải

Bài 8. Sử dụng và bảo quản phân bón

Sử dụng phân bón như thế nào để có hiệu quả nhất? Tại sao cần phải bảo quản phân bón? Cách bảo quản phân bón hóa học, phân bón hữu cơ và phân bón vi sinh có gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 9. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản suất phân bón

Công nghệ vi sinh là gì? Công nghệ vi sinh được ứng dụng trong sản xuất phân bón như thế nào? Theo em, yếu tố nào quan trọng nhất trong sản xuất phân bón vi sinh? Vì sao?

Xem lời giải

Ôn tập chương III

Trình bày khái niệm về phân bón và vai trò của phân bón đối với trồng trọt. Nếu đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến. So sánh ưu, nhược điểm của phân bón hóa học, phân bón hữu cơ và phân bón vi sinh.

Xem lời giải

Bài 11. Khái niệm và vai trò của giống cây trồng

Giống cây trồng là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với trồng trọt? Kể tên các giống cây trồng phổ biến ở địa phương em. Chúng có đặc điểm gì nổi bật so với các giống khác cùng loài.

Xem lời giải

Bài 12. Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

Giống cây trồng được tạo ra bằng những phương pháp nào? Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có những điểm gì giống và khác nhau?

Xem lời giải

Bài 13. Nhân giống cây trồng

Nhân giống cây trồng nhằm mục đích gì? Có những phương pháp nhân giống nào? Các phương pháp nhân giống đó được thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Ôn tập chương IV

Trình bày khái niệm, vai trò của giống cây trồng.

Xem lời giải

Bài 15. Sâu, bệnh hại cây trồng và ý nghĩa của việc phòng trừ

Sâu hại và bệnh hại khác nhau như thế nào? Chúng có ảnh hưởng như thế nào đối với cây trồng?

Xem lời giải

Bài 16. Một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

Cây trồng bị sâu hại thường có biểu hiện như thế nào? Làm thế nào để phòng trừ được các loại sâu hại cây trồng một cách hiệu quả nhất.

Xem lời giải

Bài 17. Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

Cây trồng bị bệnh thường có đặc điểm gì? Làm thế nào để phòng trừ một số bệnh ở cây trồng?

Xem lời giải

Bài 18. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại là gì? Gồm những loại nào và chúng được sản xuất, sử dụng như thế nào?

Xem lời giải

Ôn tập chương V

Phân biệt sâu hại và bệnh hại cây trồng. Kể tên một số loại sâu, bệnh hại cây trồng mà em biết.

Xem lời giải

Bài 19. Quy trình trồng trọt và cơ giới hoá trong trồng trọt

Quy trình trồng trọt là gì, gồm những bước cơ bản nào? Con người đã sử dụng những loại máy móc thiết bị gì trong trồng trọt? Mục đích của việc sử dụng máy móc trong trồng trọt

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất