Chủ đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 12. Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng

Quan sát Hình 12.1 và mô tả những biểu hiện bất thường trên các bộ phận của cây trồng. Vì sao cây trồng lại có những biểu hiện như vậy? Sâu bệnh gây ra những tác hại gì đối với cây trồng?

Xem lời giải

Bài 13. Sâu hại cây trồng trang

Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết đâu là côn trùng hại cây trồng? Vì sao? Quan sát Hình 13.2 và nghiên cứu nội dung mục 2.1, mô tả đặc điểm hình thái và tập tính sinh học của sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.

Xem lời giải

Bài 14. Bệnh hại cây trồng

Quan sát Hình 14.1 và cho biết hình ảnh nào là cây trồng bị bệnh hại. Vì sao? Vì sao bệnh hại lại làm giảm năng suất và phẩm chất cây trồng?

Xem lời giải

Bài 15. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Quan sát Hình 15.1 và cho biết tên biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Hãy nêu mục đích cụ thể của các biện pháp kĩ thuật trong canh tác.

Xem lời giải

Ôn tập chủ đề 5

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây: Sâu, bệnh hại gây ra tác hại đối với cây trồng như thế nào?Sâu hại cây trồng là: A. Động vật không xương sống thuộc lớp côn trùng chuyên gây hại cho cây trồng B. Loại côn trùng có cấu tạo cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng

Xem lời giải