Chủ đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Em hãy mô tả các công nghệ cao được ứng dụng trồng trọt ở hình 1.1 Quan sát hình 1.2 và cho biết trồng trọt có những vai trò gì đối với đời sống,kinh tế -xã hội. Hãy phân tích các vai trò đó. Vai trò của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có khác biệt so với trồng trọt truyền thống.

Xem lời giải

Bài 2. Phân loại cây trồng

Quan sát Hình 2.1 và cho biết cây nào thuộc các nhóm cây hàng năm, cây lâu năm, cây thân gỗ, cây thân thảo? Phân loại cây trồng theo nguồn gốc có ý nghĩa gì đối với trồng trọt? Cây trồng thuộc nhóm nguồn gốc nào thích hợp trồng trong vụ đông ở miền Bắc Việt Nam? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3. Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Em hãy chỉ ra những yếu tố chính trong trồng trọt có ảnh hưởng đến cây trồng được minh họa trong Hình 3.1: Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây trồng? Em hãy quan sát Hình 3.2 và cho biết phạm vi nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của cây khoai tây.

Xem lời giải

Ôn tập chủ đề 1

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây. Hãy chứng minh trồng trọt đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của nước ta. Kể tên một số thành tự quan trọng của công nghệ cao đã được ứng dụng trong trồng trọt.

Xem lời giải