Câu hỏi 3 trang 32 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em cùng nhóm(tổ) chọn và biểu diễn một bài hát kết hợp vận động theo nhịp hoặc gõ đệm bằng nhạc cụ đã học.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Đánh giá cuối học kì I