Câu hỏi 2 trang 32 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Lựa chọn một trong hai bài đọc nhạc và thực hiện theo các yêu cầu sau:

Đọc theo kí hiệu bàn tay

Đọc kết hợp vận động cơ thể theo ý thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lựa chọn và đọc nhạc

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Em chọn bài đọc nhạc số 2 

Đọc theo kí hiệu bàn tay

Đọc kết hợp vận động cơ thể theo ý thích.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Đánh giá cuối học kì I