Câu hỏi mở đầu trang 33 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Đọc lời và kết hợp vận động theo tiết tấu

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Mùa xuân