Đọc nhạc Bài số 3 trang 36 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đọc nhạc Bài số 3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tên nốt trong bài đọc nhạc

Phương pháp giải:

Đọc tên các nốt

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

Câu 3

Tập đọc nhạc với nhạc đệm

Câu 4

Tập đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp

Câu 5

Trong bài đọc nhạc, những nốt nào cần đọc nhanh hơn?

Lời giải chi tiết:

Những nốt cần đọc nhanh hơn là:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Mùa xuân