Câu 7a, 7b, 7c phần bài tập tương tự – Trang 30 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 7a, 7b, 7c phần bài tập tương tự – Trang 30 VBT Vật lí 6. Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất.....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

7a.

Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì?

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động cọc tre búa bị biến dạng một chút.

B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của cọc tre. 

C. Chỉ làm biến dạng cọc tre.

D. Vừa làm biến dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về những tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết:

Lực mà búa tác dụng vào cọc tre sẽ làm cho cọc tre bị biến dạng và cũng làm biến đổi chuyển động của nó (lún sâu vào trong đất).

Chọn D.

7b.

Chuyển động của các vật nào dưới đây đã bị biến đổi? Chuyển động của các vật nào không bị biến đổi? (Đánh dấu X vào các ô mà em chọn).

a) Một quả bóng tennít được thả rơi xuống nền nhà, nó bị nảy lên.

b) Một hòn bi đang đứng yên, bị một hòn bi khác bắn vào nó, nó lăn đi.

c) Một bó lúa đặt trên chiếc xe bò kéo, con bò đi chậm dần rồi dừng lại.

d) Kim đồng hồ đang chạy.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về những tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết:

a) Bị biến đổi

b) Bị biến đổi

c) Bị biến đổi

d) Không bị biến đổi 

7c.

Một quả bóng tennít thả rơi xuống nền nhà, nó bị nảy lên, còn nền nhà thì dường như không có gì biến đổi. Phải chăng nền nhà tác dụng lên quả bóng, còn quả bóng thì không tác dụng lên nền nhà?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về những tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết:

Quả bóng tennít thả rơi xuống nền nhà thì lúc va chạm nó bị nền nhà tác dụng một lực (phản lực) hướng lên, làm quả bóng chuyển động đi lên.Đồng thời quả bóng cũng tác dụng lên nền nhà một lực ép xuống khi va chạm, nhưng do nền nhà quá lớn và lực ép của quả bóng lên nền nhà nhỏ nên nền nhà bị biến dạng và thay đổi chuyển động rất nhỏ mà mắt thường ta không nhận biết được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí