Câu 6a, 6b phần bài tập tương tự – Trang 26 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 6a, 6b phần bài tập tương tự – Trang 26 VBT Vật lí 6. Lấy hai ngón trỏ móc vào một dây cao su tròn rồi kéo.....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

6a

Lấy hai ngón trỏ móc vào một dây cao su tròn rồi kéo cho dây cao su căng ra. Nhận xét nào sau đây về tác dụng của hai ngón trỏ lên dây cao su và dây cao su lên hai ngón này là đúng:

A. Lực mà ngón trỏ của tay phải tác dụng lên dây cao su và lực mà dây cao su tác dụng lên ngón trỏ của tay phải là hai lực cân bằng.

B. Lực mà hai ngón tay tác dụng lên dây cao su là hai lực cân bằng.

C. Lực mà ngón trỏ của tay trái tác dụng lên dây cao su và lực mà dây cao su tác dụng lên ngón trỏ của tay trái là hai lực cân bằng.

D. Các câu trả lời A, B, C đều đúng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về lực và lực cân bằng.

Lời giải chi tiết:

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Chọn B.

6b

Dùng từ thích hợp trong các từ: lực kéo, lực nâng, lực đẩy, lực nén để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Một con voi đang kéo một khúc gỗ, con voi đã tác dụng vào khúc gỗ một..................................

b) Một chị lao công đang đẩy xe rác, chị lao công đã tác dụng vào xe một.....................................

c) Một lực sĩ đang cử tạ, lực sĩ đã tác dụng lên các quả tạ một.....................................................

d) Một bạn dùng bàn tay để nén miếng xốp xuống, bạn này đã tác dụng vào miếng xốp một...........

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về lực và lực cân bằng.

Lời giải chi tiết:

a) Một con voi đang kéo một khúc gỗ, con voi đã tác dụng vào khúc gỗ một lực kéo.

b) Một chị lao công đang đẩy xe rác, chị lao công đã tác dụng vào xe một lực đẩy.

c) Một lực sĩ đang cử tạ, lực sĩ đã tác dụng lên các quả tạ một lực nâng.

d) Một bạn dùng bàn tay để nén miếng xốp xuống, bạn này đã tác dụng vào miếng xốp một lực nén.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.