Câu 6 trang 51 SGK Tin học lớp 8


Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?...

Đề bài

Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X > 10 then X:=X+1;

Lời giải chi tiết

a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6.

    Vậy X = 6.

b) Vì X = 5 < 10 nên điều kiện không được thỏa mãn, do đó câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

    Vậy X =  5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 50 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí