Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

a) 123 là số chia hết cho 3

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn \({c^2} = {a^2} + {b^2}\) thì tam giác đó có một góc vuông

c) 152  > 200

d) x2 < 1

Lời giải: 

a. Đúng vì 123 chia 3 bằng 41

b. Đúng

c. Đúng vì 15*15 = 225 và 225 > 200

d. Đúng nếu x = 0 và sai nếu x ≠ 0

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan