Câu 6 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh:

Trả lời: 

Phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh cho thấy:

- Tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công.

- Khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm