Câu 4 trang 73 SGK Tin học 7


Chuyển đổi nhanh các chế độ hiển thị trang tính...

Đề bài

Chuyển đổi nhanh các chế độ hiển thị trang tính: 

Có ba biểu tượng nhỏ và  được hiển thị sẵn bên phải Thanh trạng thái ở phía dưới màn hình của chương trình bảng tính. Hãy lần lượt nháy chuột vào các biểu tượng này để hiển thị nhanh trang tính trong chế độ khác nhau.

Lời giải chi tiết

- Chế độ hiển thị trang tính Normal :

- Chế độ hiển thị trang tính Page Layout :

- Chế độ hiển thị trang tính Page Break Preview 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí