Câu 4 trang 71 SGK tin học 8

Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

 a. S := 0;  n := 0;

   While S <= 10 do

               begin n := n + 1 ;

                    S := S + n end;

b. S := 0;  n := 0;

   While S <= 10 do

                n := n + 1 ;

                S := S + n ;

Lời giải : 

a. 

Đoạn chương trình trên máy tính thực hiện 5 vòng lặp : 

VL

n := n+1

S := S+n

 1  1  1
 2  2  3
 3  3  6
 4  4  10
 5  5  15


b. Đoạn chương trình trên máy tính lặp vô hạn lần.

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.