Câu 4 trang 67 SGK tin học 8


Hãy tìm hiểu mỗi đoạn chương trình Pascal sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp. Hãy rút ra nhận xét của em.

Đề bài

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn chương trình Pascal sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp. Hãy rút ra nhận xét của em.

 a) S:= 0;  n:= 0;

   While S <= 10 do

               begin n:= n + 1 ;

                    S:= S + n end;

b) S:= 0;  n:= 0;

   While S <= 10 do

                n:= n + 1 ;

                S:= S + n ;

Lời giải chi tiết

a)  Đoạn chương trình trên máy tính thực hiện 5 vòng lặp:

Vòng lặp

n:= n+1

S:= S+n

 1  1  1
 2  2  3
 3  3  6
 4  4  10
 5  5  15


b) Chương trình thực hiện vô hạn vòng lặp do giá trị của S luôn luôn nhỏ hơn 10.

Nhận xét: Cần chú ý về lỗi vòng lặp vô hạn. Ở phần b do thiếu đoạn begin end để đóng mở nên sau lệnh lặp chỉ thực hiện lệnh tăng n lên 1, còn lệnh tăng S lên 1 không thực hiện được. Do đó S luôn bằng 0 như ban đầu. Lỗi lặp vô hạn xuất hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài