Câu 4 trang 71 SGK tin học 8

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

 a. S := 0;  n := 0;

   While S <= 10 do

               begin n := n + 1 ;

                    S := S + n end;

b. S := 0;  n := 0;

   While S <= 10 do

                n := n + 1 ;

                S := S + n ;

Lời giải : 

a. 

Đoạn chương trình trên máy tính thực hiện 5 vòng lặp : 

VL

n := n+1

S := S+n

 1  1  1
 2  2  3
 3  3  6
 4  4  10
 5  5  15


b. Đoạn chương trình trên máy tính lặp vô hạn lần.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan