Câu 3 trang 66 SGK tin học 8


Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?...

Đề bài

Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal thể hiện các thuật toán đó.

a) Thuật toán 1

Bước 1. S ← 10, x ← 0.5

Bước 2. Nếu S ≤ 5.2, chuyển tới bước 4.

Bước 3. S ← S - x và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

b) Thuật toán 2

Bước 1. S ←10, n ← 0.

Bước 2. Nếu S ≥ 10, chuyển tới bước 4.

Bước 3. n ← n+3, S ← S-n và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

Lời giải chi tiết

a) Thuật toán 1 :

- Máy tính sẽ thực hiện 10 vòng lặp , khi kết thúc thuật toán giá trị của S là S = 5.0

- Đoạn chương trình Pascal tương ứng:

b) Thuật toán 2 :

- Máy tính sẽ không thực hiện vòng lặp nào do điều kiện không thỏa mãn, khi kết thúc thuật toán giá trị của S là S = 10. 

- Đoạn chương trình Pascal tương ứng: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu
  • Câu 4 trang 67 SGK tin học 8

    Hãy tìm hiểu mỗi đoạn chương trình Pascal sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp. Hãy rút ra nhận xét của em.

  • Câu 2 trang 66 SGK tin học 8

    Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước.

  • Câu 1 trang 66 SGK tin học 8

    Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí