Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

* Nháy đúp chuột trên một từ;

* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu;

* Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có dạng ý thì nháy chuột; nháy đúp chuột và nháy chuột liên tiếp ba lần.

Lời giải:

Kết quả thực hiện một số thao tác:

* Nháy đúp chuột trên một từ thì từ đó được chọn ( bôi đen).

* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu thì câu đó được chọn ( bôi đen cả câu).

* Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột thì chọn được một câu văn; nháy đúp chuột và nháy chuột liên tiếp ba lần thì đoạn văn được chọn.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan