Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Lời giải:

Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste:

* Lệnh Copy: dùng để sao chép phần văn bản đã có sang một vị trí khác có cùng nội dung;

* Lệnh Cut: dùng để di chuyển phần văn bản đã có sang một vị trí mới;

* Lệnh Paste: dùng để dán phần văn bản sang một vị trí mới.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan