Câu 2 trang 115 SGK Tin học lớp 6


Thực hiện các thao tác sau đây và ghi lại nhận xét của em về kết quả sau mỗi thao tác...

Đề bài

Thực hiện các thao tác sau đây và ghi lại nhận xét của em về kết quả sau mỗi thao tác:

 Nháy đúp chuột lên vùng văn bản;

• Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên vùng văn bản;

• Nhấn giữ Alt và kéo thả chuột; 

• Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột, nháy đúp chuột hoặc nháy chuột liên tiếp ba lần

Lời giải chi tiết

• Nháy đúp chuột lên vùng văn bản thì từ chứa con trỏ hiện tại được đánh dấu. 

 Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên vùng văn bản thì câu văn bản chứa con trỏ hiện tại được đánh dấu.

 Nhấn giữ Alt và kéo thả chuột thì tất cả các kí tự trong vùng giới hạn bởi điểm bắt đầu kéo chuột và thả chuột được đánh dấu.

 Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột một lần thì dòng văn bản chứa con trỏ chuột hiện tại được đánh dấu.

 Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy đúp chuột thì đoạn văn bản chứa con trỏ chuột hiện tại được đánh dấu.

•  Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột liên tiếp ba lần thì toàn bộ văn bản hiện tại được đánh dấu. 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí