Câu 3 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Với lệnh lặp :For < biến đếm>:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh> của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?

Khi thực hiện câu lệnh lặp, máy tính kiểm tra một điều kiện.

Với lệnh lặp :For < biến đếm>:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh> của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?

Lời giải :

Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối. 

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan