Câu 3 trang 59 SGK Tin học lớp 8


Hãy mô tả thuât toán để tính tổng A sau đây (n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím)...

Đề bài

Hãy mô tả thuât toán để tính tổng A sau đây (n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím):

\(\displaystyle A = {1 \over {1.3}} + {1 \over {2.4}} + {1 \over {3.5}} +  \ldots  \)\(\displaystyle + {1 \over {n\left( {n + 2} \right)}}\)

Lời giải chi tiết

- Bước 1: Nhập n. Gán i=1, A:=0;

- Bước 2: A=1/i(i+2).

- Bước 3: i:= i+1;

- Bước 3: Nếu i > n thì đến bước 5, ngược lại quay về bước 2.

- Bước 4: In ra A.

- Bước 5 kết thúc vòng lặp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí