Câu 2 trang 59 SGK Tin học lớp 8


Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

Đề bài

Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var	i: integer;
begin
for i:=1 to 1000 do;
end.

Lời giải chi tiết

Chương trình chạy biến i từ 1 đến 1000 rồi không làm gì cả. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 42 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí