Câu 3 trang 51 SGK Tin học 7


Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu: a) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô G12...

Đề bài

Trong ô E10 có công thức = A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu

a) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô G12;

b) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô G2;

c) Sao chép dữ liệu từ ô E10 vào ô E3.

d) Di chuyển chép dữ liệu từ ô E10 sang ô G12.

Lời giải chi tiết

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

- Ô E10 có công thức =A1+B3

- Khi sao chép sang G12:

- E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:

  + Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3

  + Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5

Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5.

Vậy G12 =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

G2 = #REF!+#REF!

c) Sao chép ô E10 vào ô E3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

E3 =#REF!+#REF!

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.

Vậy G12 =A1+B3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí