Câu 3 trang 40 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.

Lời giải : 

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

- Ô E10 có công thức =A1+B3

- Khi sao chép sang G12:

- E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:

  + Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3

  + Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5

Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan