Câu 3 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5

Điều gì khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập?

Trả lời:

Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc và quyết tâm giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập.


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm