Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A)  Toàn bộ các ô trong bảng

(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan