Câu 1 trang 142 SGK Tin học lớp 6


Khi nào ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Đề bài

Khi nào ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Lời giải chi tiết

Chúng ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng khi thông tin, dữ liệu của một nội dung có nhu cầu tính toán, so sánh và sắp xếp.

Ví dụ: Thời khóa biểu, bảng điểm, danh sách lớp, …

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí