Câu 28a, 28b phần bài tập tương tự – Trang 97 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 28a, 28b phần bài tập tương tự – Trang 97 VBT Vật lí 6. Trong các câu nói về sự sôi sau đây, câu nào đúng.........

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

28a

Trong các câu nói về sự sôi sau đây, câu nào là đúng?

A. Sự sôi không phải là sự bay hơi.

B. Sự sôi là sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào.

C. Sự sôi là sự bay hơi xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

D. Không có câu nào.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi.

Sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả ở trong lòng chất lỏng và trên mặt thoáng của chất lỏng đó.

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định.

Lời giải chi tiết:

Sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả ở trong lòng chất lỏng và trên mặt thoáng của chất lỏng đó.

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định.

Đáp án D

28b

Trong các tính chất sau đây, tính chất nào là của sự sôi?

A. Khi chất lỏng đã sôi, nếu không tiếp tục đun thì nhiệt độ chất lỏng vẫn tăng.

B. Khi chất lỏng đã sôi, nếu không tiếp tục đun thì nhiệt độ chất lỏng giảm.

C. Khi chất lỏng đã sôi, nếu không tiếp tục đun thì nhiệt độ chất lỏng vẫn không đổi.

D. Cả ba tính chất trên.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi.

Sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả ở trong lòng chất lỏng và trên mặt thoáng của chất lỏng đó.

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định.

Lời giải chi tiết:

Sự sôi có tính chất: Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.