Câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 VBT Vật lí 6. Tại sao ống quản ở chỗ gần bầu thủy ngân............

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

22a

Tại sao ống quản ở chỗ gần bầu thủy ngân của nhiệt kế y tế lại thắt lại? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau đây:

A. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân không tụt xuống bầu được.

B. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân co lại gặp chổ thắt không tụt xuống bầu được.

C. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống bầu chậm hơn nhờ đó ta có đủ thời gian đọc nhiệt độ.

D. Để cho thủy ngân nở ra cũng như co lại đều chậm, nhờ đó ta đọc được nhiệt độ.

Phương pháp giải:

Tìm hiểu về nhiệt kế y tế.

Lời giải chi tiết:

Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống bầu chậm hơn nhờ đó ta có đủ thời gian đọc nhiệt độ.

Đáp án C

22b

 Bảng dưới đây, một bên ghi tên các vật mà ta cần đo nhiệt độ, một bên ghi tên các loại nhiệt kế. Hãy nối tên vật với tên của nhiệt kế có thể dùng để đo nhiệt độ của vật.

Phương pháp giải:

Dựa vào thang đo nhiệt độ và nhiệt độ vật cần đo để chọn loại nhiệt kế tương ứng.

Lời giải chi tiết:

- Cơ thể người - Nhiệt kế y tế

- Bếp điện đang dùng - Nhiệt kế kim loại

- Nước đang sôi - Nhiệt kế thủy ngân

- Không khí trong phòng - Nhiệt kế rượu

22c

Trong nhiệt giai Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273 K. Hỏi nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu K?

Phương pháp giải:

Mỗi độ trong thang nhiệt độ Ken - vin (1K) bằng một độ trong thang nhiệt độ Xen - xi - ut (10C) và 00C ứng với 237K

Lời giải chi tiết:

Ta có : 1000C = 00C+ 1000C

Vậy :       1000C =  273K + 100K = 373K.

22d

Hãy đo nhiệt độ trong phòng của em rồi đổi ra nhiệt độ trong nhiệt gai Farenhai và nhiệt gia Kenvin.

Phương pháp giải:

Mỗi độ trong thang nhiệt độ Xen - xi - ut (10C) bằng 1,8 lần mỗi độ trong thang nhiệt độ Fa - ren - hai (10F)  và 00C ứng với 320F

Mỗi độ trong thang nhiệt độ Ken - vin (1K) bằng một độ trong thang nhiệt độ Xen - xi - ut (10C) và 00C ứng với 237K

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ phòng là 200C:

Đổi sang nhiệt độ Fa - ren - hai:

 Ta có : 200C = 00C+ 200C

Vậy : 200C =  320F + 1,8.200F  = 680F .

Đổi sang nhiệt độ  Ken - vin:

Ta có : 200C = 00C+ 200C

Vậy :       200C =  273K + 20K = 393K.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.