Câu 21.1, 21.2, 21.3, 21.5 phần bài tập trong SBT – Trang 101, 102 Vở bài tập Vật lí 8


Giải bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.5 phần bài tập trong SBT – Trang 101, 102 VBT Vật lí 8.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

21.1.

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A. Nhiệt độ

B. Nhiệt năng

C. Khối lượng

D. Thế tích

Phương pháp giải:

Chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì nhiệt độ, nhiệt năng và thể tích của vật đều tăng

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Khối lượng

Vì khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì nhiệt độ, nhiệt năng và thể tích của vật đều tăng. Chỉ có khối lượng là không đổi vì lượng chất chứa trong vật không đổi. 

21.2.

Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm

B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng

C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm

D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng.

Phương pháp giải:

Trong quá trình truyền nhiệt, nhiệt năng truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn.

Lời giải chi tiết:

Chọn B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng

21.3.

Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học?

Phương pháp giải:

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn.

Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Lời giải chi tiết:

Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng là: động năng, thế năng và nhiệt năng.

21.5*.

Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng thì mực thủy ngân trong nhiệt kế dâng lên hay tụt xuống. Tại sao?

Phương pháp giải:

Nhiệt năng của vật là tổng đông năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Nhiệt nặng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

Lời giải chi tiết:

Vì không khí phun mạnh ra từ quả bóng thực hiện công sẽ đẩy các phân tử khí xung quanh bầu nhiệt kế văng ra xa, làm cho mật độ không khí xung quanh bầu nhiệt kế giảm, dẫn đến tổng động năng của các phân tử khí giảm, làm cho nhiệt năng giảm nên mực thủy ngân trong nhiệt kế tụt xuống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí