Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

a) var X: Array[10,13] Of Integer;

b) var X: Array[5..10.5] Of Real;

c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;

d) var X: Array[10..1] Of Integer;

e) var X: Array[4..10] Of Real;

Lời giải
 
a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm;
 
b) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;
 
c) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;
 
d) Sai, vì giá trị đầu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối;
 
e) Đúng.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan