Câu 2 trang 23 SGK Lịch sử 5

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

Trả lời:

Nhân vật Sự kiện
Đại nguyên soái Trương Định Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862)
Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết Phong trào Cần Vương ( từ năm 1885)
Phan Bội Châu Phong trào Đông Du ( từ năm 1904)
  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 . Phong trào Xô - Viết Nghệ - Tĩnh
  Cách mạng tháng Tám năm 1945

Các bài liên quan: - Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu