Câu 2 trang 28 SGK Tin học lớp 7


Đề bài

Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 × 3.14 × R và diện tích bằng S = 3.14 × R2. Hãy tạo trang tính để tính chu vi và diện tích của hình tròn với các giá trị bán kính R khác nhau (hình 1.23a). Kết quả sẽ như hình 1.23b.

Lời giải chi tiết

Chu vi: C = 2 × 3.14 × R

Diện tích: S = 3.14 × R2

→ Ta có:

              B3 = 2*3.14*A3

              C3 = 3.14*A3^2

              B4 = 2*3.14*A4

              C4 = 3.14*A4^2

              B5 = 2*3.14*A5

              C5 = 3.14*A5^2

              B6 = 2*3.14*A6

              C6 = 3.14*A6^2

              B7 = 2*3.14*A7

              C7 = 3.14*A7^2 

              B8 = 2*3.14*A8

              C8 = 3.14*A8^2

 → Thực hiện điền các công thức trên, ta được bảng kết quả:

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.6 trên 25 phiếu
  • Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

    Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập...

  • Câu 4 trang 29 SGK Tin học 7

    Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

  • Câu 1 trang 28 SGK Tin học 7

    Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.