Câu 2 trang 22 SGK Tin học lớp 7

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Từ đâu có thể biết một ô đang chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Từ đâu có thể biết một ô đang chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Lời giải : 

Để biết một ô đang chứa công thức hay chưa giá trị cụ thể ta nháy chọn ô tính. Nếu ô tính chứa giữ liệu thì nội dung trong ô tính và trên thanh công thức giống nhau. Nếu ô tính chứa công thức thì thanh công thức hiển thị công thức, còn ô tính hiển thị kết quả

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan