Câu 14a, 14b, 14c phần bài tập tương tự – Trang 51 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 14a, 14b, 14c phần bài tập tương tự – Trang 51 VBT Vật lí 6. Cách nào sau đây không làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?.......

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

14a

Cách nào sau đây không làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

A. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.

B. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

C. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

Lời giải chi tiết:

Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng không làm tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, còn các phương án A, C và D đều làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

=> Đáp án B

14b

 Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng nhiều thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng.................. (càng tăng/ càng giảm/ không thay đổi)

b) Mặt phẳng nghiêng .............................thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng giảm.(càng dốc thoai thoải / càng dốc đứng)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về mặt phẳng nghiêng.

Lời giải chi tiết:

a) Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng nhiều thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng.

b) Mặt phẳng nghiêng càng dốc thoai thoải thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng giảm. 

14c

Tại sao người ta thường kê một tấm ván nghiêng để đưa xe máy từ lòng đường lên vỉ hè (hoặc đưa nhũng thùng hàng nặng từ sân lên thềm nhà)?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về mặt phẳng nghiêng.

Lời giải chi tiết:

Vì khi kê tấm ván nghiêng ta tạo ra mặt phẳng nghiêng do đó ta có thể đưa xe máy từ lòng đường lên vỉ hè với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của xe nhiều lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.