Câu 1 trang 9 SGK Tin học 8


Đề bài

Khi soạn thảo văn bản trên máy tính và yêu cầu chương trình tìm kiếm một cụm từ trong văn bản và thay thế bằng một cụm từ khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiên những lệnh gì? Có thể thay đối thứ tự những lệnh đó mà vẫn không thay đổi kết quả được không?

Lời giải chi tiết

- Ở đây, chúng ta có 2 công việc cần thực hiện, đó là:

    1. Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản;

    2. Thay thế bằng một cụm từ khác.

- Để thực hiện được 2 công việc này, máy tính sẽ cần đưa ra một loạt các mệnh lệnh:

    1. Sao chép cụm từ cần tìm kiếm (gọi là cụm từ 1) vào bộ nhớ của máy tính.

    2. Tìm kiếm cụm từ 1 đã sao chép.

    3. Xóa cụm từ 1 đã tìm kiếm được.

    4. Sao chép cụm từ cần thay thế (gọi là cụm từ 2) vào bố nhớ của máy tính.

    5. Từ vị trí đã xóa cụm từ 1, sao chép cụm từ 2 vào.

- Không thể thay đổi thứ tự những lệnh đó mà vẫn không thay đổi được kết quả. Ví dụ khi ta đổi lệnh 1 cho lệnh 4. Lúc đó máy sẽ thực hiện việc sao chép cụm từ 2 vào bộ nhớ, do bản chất của cụm từ 1 và 2 đều là dữ liệu nên lúc đó máy tính sẽ coi cụm từ 2 như cụm từ 1 và bắt đầu thực hiện lệnh đối với cụm từ 2. Thế nên, nếu ta thay đổi lệnh 1 cho lệnh 4 thì việc tìm kiếm và thay thế cụm từ 1 thành cụm từ 2 sẽ trở thành chương trình tìm kiếm và thay thế cụm từ 2 thành cụm từ 1. Lúc đó, kết quả sẽ bị thay đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 54 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.