Câu 1, 2, 3, 4, 5 phần B – Trang 134, 135 Vở bài tập Vật lí 8


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 phần B – Trang 134, 135 VBT Vật lí 8.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

B -  VẬN DỤNG

I - KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI MÀ EM CHO LÀ ĐÚNG

1.

Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

A. Chuyển động hỗn độn không ngừng.

B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Phương pháp giải:

Các chất được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ là nguyên tử, phân tử.

Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Vì các chất được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ là nguyên tử, phân tử.Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

2.

Câu nào sau đây viết về nhiệt năng là không đúng?

A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu nên vật.

D. Nhiệt năng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật.

Phương pháp giải:

Nhiệt năng là một dạng năng lượng, là tổng động năng của các phân tử cấu nên vật. 

Nhiệt năng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu nên vật. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật thu vào hoặc tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.

3.

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất rắn.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.

D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

Phương pháp giải:

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Chất rắn dẫn nhiệt tốt: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

Lời giải chi tiết:

Chọn D. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

4.

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra

A. chỉ ở chất khí.

B. chỉ ở chất lỏng.

C. chỉ ở chất khí và chất lỏng.

D. ở cả chất lỏng, chất rắn và chất khí.

Phương pháp giải:

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở chất khí và chất lỏng.

5.

Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức

A. dẫn nhiệt.

B. đối lưu.

C.bức xạ nhiệt.

D. dẫn nhiệt và đối lưu.

Phương pháp giải:

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức bức xạ nhiệt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.