Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


Đề bài

Báo cáo thực hành:

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

I - CHUẨN BỊ

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đo lực đẩy Ác-si-mét

C1:

Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức: \({F_A} = d.V\)

2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

C2:

Thể tích của vật được tính bởi công thức: \(V = {V_2} - {V_1}\)

C3:

Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính bởi công thức: 

\({P_N} = {P_2} - {P_1}\)

III - MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên học sinh: ........................................ Lớp: ..................................

1. Trả lời câu hỏi:

C4:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: \({F_A} = d.V\)

Trong đó: 

\({F_A}\) là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật

d là trọng lượng riêng của chất lỏng

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

C5:

Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo các đại lượng sau:

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét \({F_A}\)

b) Đo trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ \({P_N}\)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1
Lần đo Trọng lượng P của vật (N) Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N) Lực đẩy Ác-si-mét: \(F_A= P - F (N)\)
1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết quả trung bình:

\(\begin{array}{l}{F_A} = \dfrac{{{F_{{A_1}}} + {F_{{A_2}}} + {F_{{A_3}}}}}{3}\\ = \dfrac{{0,8 + 0,8 + 0,7}}{3} = 0,77\left( N \right)\end{array}\)

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2
Lần đo Trọng lượng \(P_1 (N)\) Trọng lượng \(P_2 (N)\) Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: \(P_N = P_2 - P_1 (N)\)
1 1 1,7 0,7
2 1 1,8 0,8
3 0,9 1,8 0,9

Giá trị trung bình:

\(\begin{array}{l}P = \dfrac{{{P_{{N_1}}} + {P_{{N_2}}} + {P_{{N_3}}}}}{3}\\ = \dfrac{{0,7 + 0,8 + 0,9}}{3} = 0,8N\end{array}\)

4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận

Kết quả đo có sai số, do sai số của dụng cụ đo, do cách đọc kết quả chưa chính xác, do nước không nguyên chất...

Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong thí nghiệm thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Loigiaihay.coM


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.