Bản tin

Bình chọn:
4.8 trên 60 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Bản tin - Ngắn gọn nhất

    Soạn bài Bản tin - Ngắn gọn nhất

    Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Bản tin. Câu 1. Bản tin thông báo kết quả kì thi Ô- lim- pích toán quốc tế của đoàn HS Việt Nam. Kết quả dự thi.

  • Soạn bài Bản tin

    Soạn bài Bản tin

    Soạn bài Bản tin - Ngữ văn 11. Câu 2. Trên báo thường có các kiểu bài: Quảng cáo, Phóng sự điều tra. So sánh hai kiếu bài này với bản tin.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn