Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình - L. Tônxtôi.

Bình chọn:
4.8 trên 60 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn