Giải bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11


Giải bài 7 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Đề bài

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
 • Giải bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 8 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

 • Giải bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 6 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

 • Giải bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

 • Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thành công nhất?

 • Giải bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí