BÀI 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khởi động trang 24 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy viết ra giấy các thông tin sau và chia sẻ với người bạn bên cạnh.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 24 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 1. Bạn Linh đã tự nhân ra các đặc điểm nào của bản thân? 2. Từ câu chuyện của bạn Linh, em hiểu thế nào là tự nhận thức bản thân?

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 25 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc các thông tin và cho biết bạn Long, Vân, Ân, Hiếu đã nhận thức bản thân như thế nào

Xem lời giải

Khám phá 3 trang 25,26 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 26 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy tự nhận xét về bản thân theo các gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 27 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy giải quyết các tình huống sau

Xem lời giải

Vận dụng trang 27 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy tham gia các hoạt động tập thể (ở lớp, trường, nơi em ở...) và ghi lại những trải nghiệm, đặc điểm, khả năng mới mà em khám phá được ở bản thân.

Xem lời giải