BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Khởi động trang 12 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Trò chơi Ai nhanh hơn Cách chơi: Ai tìm được nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì trong một thời gian nhất định là người thắng trước

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 12 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc và trả lời câu hỏi dưới đây:

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 13 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy nêu suy nghĩ của em về các câu danh ngôn sau: Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. (Lỗ Tấn) Nghị lực và kiên trì sẽ chiến thắng tất cả. (Benjamin Franklin)

Xem lời giải

Khám phá 3 trang 13,14 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây để xác định biểu hiện của siêng năng, kiên trì và chưa siêng năng, kiên trì

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 14 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc tình huống và thực hiện theo yêu cầu

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 15 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Liên hệ bản thân: Hãy liệt kê những việc làm hàng ngày. Em thấy mình đã siêng năng chưa? Vì sao? Em đã từng nỗ lực hết sức vượt qua khó khăn để kiên trì hoàn thành một công việc hay chưa? Nếu có, hãy chia sẻ về điều đó.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 1 GDC5D 6 - Chân trời sáng tạo

Thiết kế khẩu hiệu

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 15 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện một trong các gợi ý sau: Em hãy tìm câu chuyện về sự siêng năng, kiên trì của một bạn cùng tuổi mà em biết. Sau đó, chia sẻ với bạn thân hoặc viết đăng trên báo tường của lớp. Em hãy trồng một hạt giống bất kì, chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của cây. Sau đó, chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè. Từ đó, tiếp tục thử nghiệm gieo trồng nhiều hạt giống hơn dựa trên điều kiện của gia đình, lớp học.

Xem lời giải