BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Khởi động trang 5 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 5 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc các thông tin sau đây là trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 6 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Nêu suy nghĩ của em về câu nói: Những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người khi bước vào đời.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 7 GDCD 7 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc và thảo luận những tình huống sau

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 7 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống: hiếu thảo, hiếu học, yêu nghề

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 7 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy xây dựng kịch bản và sắm vai xử lí tình huống sau

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 7 - GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 7 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ một bức tranh nói về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

Xem lời giải